Địa chỉ: Thôn: Cầu Trấn
20161120_10164082 20181016_145749 20181016_083111 Canh_toan_truong83 20180928_091459 20181016_145901 20181016_15431734 20181016_150842 20181019_173329 8e82ae5ea89dfa7553f4a4d27841066b

20161120_10164082

20181016_145749

20181016_083111

Canh_toan_truong83

20180928_091459

20181016_145901

20181016_15431734

20181016_150842

20181019_173329

8e82ae5ea89dfa7553f4a4d27841066b

 09/06/22  Công khai  35
Sau khi trẻ nghỉ học do  ảnh hưởng của dịch covid-19, tổ 3-4 tuổi kết hợp với ban giám hiệu nhà trường điều chỉnh kế hoạch giáo dục theo chủ đề cho trẻ độ tuổi 3-4 tuổi như sau: