Địa chỉ: Thôn: Cầu Trấn
20161120_10164082 20181016_145749 20181016_083111 Canh_toan_truong83 20180928_091459 20181016_145901 20181016_15431734 20181016_150842 20181019_173329 8e82ae5ea89dfa7553f4a4d27841066b

20161120_10164082

20181016_145749

20181016_083111

Canh_toan_truong83

20180928_091459

20181016_145901

20181016_15431734

20181016_150842

20181019_173329

8e82ae5ea89dfa7553f4a4d27841066b

Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học (Bước 2 và bước 3) tháng 10/2022 của tổ mẫu giáo 3-4 tuổi-nhà trẻ. Năm học 2022-2023.
 19/10/22  Bồi dưỡng chuyên môn  12
      Ngày 12/10/2022 tổ mẫu giáo 5 - 6 tuổi thực hiện dạy chuyên đề. Hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội. Đề tài "Hợp tác với bạn bè"
 12/09/22  Bồi dưỡng chuyên môn  18
Ngày 07/9/2022 tổ chuyên môn 5 - 6 tuổi cùng với BGH nhà trường tham dự hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2021 - 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.
 11/09/22  Bồi dưỡng chuyên môn  18
Ngày 07/09/2022 tổ trưởng chuyên môn tổ 3-4 tuổi, trường MN quang Tiến đại diện cho các giáo viên trong tổ 3-4 tuổi tham dự hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 do sở GDĐT tổ chức.
 10/06/22  Bồi dưỡng chuyên môn  33
Bồi dưỡng chuyên môn hè năm học 2021 - 2022
 09/06/22  Bồi dưỡng chuyên môn  28
Ngày 17/11/2021 tổ 3-4 tuổi, nhà trẻ thực hiện dự giờ hoạt động dạy minh họa hoạt động kể truyện "ba chú lợn nhỏ" (bước 2) và nhận xét sau dự giờ (bước 3)
 09/06/22  Bồi dưỡng chuyên môn  27
Ngày 16/12/2021 tổ mẫu giáo 3-4 tuổi, nhà trẻ tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học bước 2 và bước 3 của tháng 12/2021. Dự giờ hoạt động dạy minh họa đề tài tạo hình "Làm quà tặng chú bộ đội" và tổ chức nhận xét sau dự giờ hoạt động dạy minh họa