Địa chỉ: Thôn: Cầu Trấn
20161120_10164082 20181016_145749 20181016_083111 Canh_toan_truong83 20180928_091459 20181016_145901 20181016_15431734 20181016_150842 20181019_173329 8e82ae5ea89dfa7553f4a4d27841066b

20161120_10164082

20181016_145749

20181016_083111

Canh_toan_truong83

20180928_091459

20181016_145901

20181016_15431734

20181016_150842

20181019_173329

8e82ae5ea89dfa7553f4a4d27841066b

 10/06/22  E- Leaning  36
Cô dạy trẻ làm quen chữ cái h,k qua bài giảng Elearning
 10/06/22  E- Leaning  33
Dạy trẻ tách gộp nhóm có số lượng 5
 09/06/22  E- Leaning  28
Bài giảng E-Learning: Trò chơi với chữ cái a,ă,â
 09/06/22  E- Leaning  40
Bài giảng E-learning làm quen chữ cái b-d-đ
 09/06/22  E- Leaning  29
đếm đến 5, nhận biết nhóm có 5 đối tượng
 09/06/22  E- Leaning  32
 Thiết kế bài giảng e Learning hay, chất lượng cũng được quan tâm. Nhằm đạt hiệu quả học tập thông qua hoạt động này