Địa chỉ: Thôn: Cầu Trấn
20161120_10164082 20181016_145749 20181016_083111 Canh_toan_truong83 20180928_091459 20181016_145901 20181016_15431734 20181016_150842 20181019_173329 8e82ae5ea89dfa7553f4a4d27841066b

20161120_10164082

20181016_145749

20181016_083111

Canh_toan_truong83

20180928_091459

20181016_145901

20181016_15431734

20181016_150842

20181019_173329

8e82ae5ea89dfa7553f4a4d27841066b

 21/09/22  BCH Chi đoàn  17
Chi đoàn thanh niên tích cực tham gia hưởng ứng dọn vệ sinh môi trường
 06/10/22  BCH Chi đoàn  8
Hưởng ứng chương trình "Ngày chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ IV" của Đoàn xã Quang Tiến phát động, ngày 18 tháng 09 năm 2022 Đoàn thanh niên trường mầm non Quang Tiến tham gia vệ sinh môi trường, quét dọn các khu vực trong trường và nhổ cỏ, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tạo môi trường xanh -sạch- đẹp ...