Địa chỉ: Thôn: Cầu Trấn
20161120_10164082 20181016_145749 20181016_083111 Canh_toan_truong83 20180928_091459 20181016_145901 20181016_15431734 20181016_150842 20181019_173329 8e82ae5ea89dfa7553f4a4d27841066b

20161120_10164082

20181016_145749

20181016_083111

Canh_toan_truong83

20180928_091459

20181016_145901

20181016_15431734

20181016_150842

20181019_173329

8e82ae5ea89dfa7553f4a4d27841066b

 06/11/22  Phát triển tư duy  6
Hoạt động làm quen với toán dành cho đối tượng trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi đề tài luyện tập so sánh phân biệt các hình
 14/10/22  Phát triển tư duy  17
Hoạt động nhận biết: Nhận biết đồ chơi chuyển động được, nhận biết " ô tô, máy bay"
 14/10/22  Phát triển tư duy  13
Tạo hình " Tô màu quần áo của bé " của trẻ 24-36 tháng
 21/09/22  Phát triển tư duy  12
Các bé lớp 4-5 tuổi A3 tham gia vào tết nặn theo sự hướng dẫn của cô giáo
 20/09/22  Phát triển tư duy  24
Việc phát triển tư duy cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi là rất quan trong và đặc biệt là cho trẻ vừa học, vừa chơi bằng những nguyên vật liệu mở sẵn có dễ tìm
 10/06/22  Phát triển tư duy  39
Cô làm các bức tranh để trẻ tham gia trò chơi phát triển tư duy
 10/06/22  Phát triển tư duy  37
Phương pháp phát triển tư duy cho trẻ 5 tuổi
 09/06/22  Phát triển tư duy  39
Các phương pháp phát triển tư duy cho trẻ mầm non