Địa chỉ: Thôn: Cầu Trấn
20161120_10164082 20181016_145749 20181016_083111 Canh_toan_truong83 20180928_091459 20181016_145901 20181016_15431734 20181016_150842 20181019_173329 8e82ae5ea89dfa7553f4a4d27841066b

20161120_10164082

20181016_145749

20181016_083111

Canh_toan_truong83

20180928_091459

20181016_145901

20181016_15431734

20181016_150842

20181019_173329

8e82ae5ea89dfa7553f4a4d27841066b

Thời gian biểu lớp 24-36 tháng ,tuần 3 chủ đề "Bé với các bạn"
Thời khóa biểu lớp 3-4 tuổi A3. Tuần 1-2 chủ đề " Trường Mầm non - Tết trung thu "
Thời khóa biểu lớp 3-4 tuổi A1 Năm học 2021-2022
Thời khóa biểu lớp 3-4 tuổi A3 năm học 2021-2022