Địa chỉ: Thôn: Cầu Trấn

Bồi dưỡng chuyên môn


Bồi dưỡng chuyên môn

 

- Hôm nay ngày 1/3/2018 Trường Mầm non Quang Tiến tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, gồm 2 nội dung:

1. Dự giờ

Hoạt động: Làm quen với toán

Đề tài: Chia nhóm đối tượng có số lượng 9 thành 2 phần.

Chủ đề: Thế giới thực vật - Tết và mùa xuân

Loại tiết: Rèn kỹ năng

Đối tượng: 5- 6 tuổi

Thời gian: 30 - 35 phút

Người dạy: Đ/c Phạm Thị Thảo

- Các đồng chí CBGV đã được dự hoạt động Làm quen với toán. Đề tài: Chia nhóm đối tượng có số lượng 9 thành 2 phần, và nhận xét rút kinh nghiệm sau tiết dạy.

2. Trao đổi về các đề tài tự chọn thi giáo viên giỏi cấp huyện

- Các đồng chí thi giáo viên giỏi cấp huyện cùng đưa ra ý kiến thảo luận và những vướng mắc trong tiết dạy tự chọn của mình. Đ/c Hoàng Thị Tình và đ/c Trần Thị Chuyên cùng giải đáp ý kiến những khó khăn và vướng mắc trong các tiết dậy của giáo viên.

* Kết quả

- CBGV đã nắm được nội dung phương pháp lấy trẻ làm trung tâm trong các hoạt động và cách soạn giáo án.