Địa chỉ: Thôn: Cầu Trấn

Chúc mừng năm mới


Ngày đầu xuân năm mới.

Các nhà trường và trạm y tế đóng trên địa bàn xã đi chúc tết UBND xã Quang Tiến và các các cơ quan. Đồng chí Đào Duy Thục – Bí thư đảng ủy xã đã gửi lời chúc mừng năm mới và giao nhiệm vụ tới ban lãnh đạo các nhà trường và trạm y tế.

Năm mới. Trường MN Quang Tiến kính chúc các đồng chí lãnh đạo PGD và đào tạo huyện Tân Yên

Các đ/c CBGVNV, viên chức trên địa bàn xã Quang Tiến

Các đ/c CBVGNV trường MN Quang Tiến và gia đình lời chúc mừng năm mới An khang – Thịnh Vượng – Vạn sự như ý, một năm mới nhiều thắng lợi và thành công.