Địa chỉ: Thôn: Cầu Trấn
20161120_10164082 20181016_145749 20181016_083111 Canh_toan_truong83 20180928_091459 20181016_145901 20181016_15431734 20181016_150842 20181019_173329 8e82ae5ea89dfa7553f4a4d27841066b

20161120_10164082

20181016_145749

20181016_083111

Canh_toan_truong83

20180928_091459

20181016_145901

20181016_15431734

20181016_150842

20181019_173329

8e82ae5ea89dfa7553f4a4d27841066b

Một số hình ảnh cho trẻ lớp 3-4 tuổi chơi hoạt động ngoài trời


Tổ chức cho trẻ chơi hoạt động theo ý ngoài trời

 Trẻ được sử dụng các nguyên liệu để củ, quả để in màu

giáo viên đến các nhóm gợi ý trẻ
Trẻ tham gia vào hoạt động một cách hứng thú vui vẻ, tự nguyện