Địa chỉ: Thôn: Cầu Trấn
20161120_10164082 20181016_145749 20181016_083111 Canh_toan_truong83 20180928_091459 20181016_145901 20181016_15431734 20181016_150842 20181019_173329 8e82ae5ea89dfa7553f4a4d27841066b

20161120_10164082

20181016_145749

20181016_083111

Canh_toan_truong83

20180928_091459

20181016_145901

20181016_15431734

20181016_150842

20181019_173329

8e82ae5ea89dfa7553f4a4d27841066b

Những hình ảnh dễ thương của các bé lớp 3-4 tuổi A1 Trong năm học 2021-2022


Những nét bút đầu đời,nhưng bài thơ tình cảm, những bài hát ý nghĩa.... là những việc lần đầu các con được thể hiện. Yêu thương các con của cô rất nhiều