Địa chỉ: Thôn: Cầu Trấn
 22/02/21  Tin tức Sự kiện  1
Trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến tại một số địa phương phức tạp và khó lường, để đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở laij. Trường mầm non Quang Tiến đã làm tốt công tác phối kết hợp với ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 của địa phương để làm tốt công tác phun thuốc khử ...
 03/02/21  Tin tức Sự kiện  5
Thực hiện công văn  số 39/PGD&ĐT ngày 24/01/2021 của phòng GD & ĐT Tân yên về việc chỉ đạo các nhà  trường thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh covid - 19, trường MN Quang Tiến xây dựng kế hoach triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19, triển khai tới CBGV,NV trong nhà trường.
 29/01/21  Tin tức Sự kiện  7
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường,  ngày 27 tháng 01 năm 2021 trường mầm non Quang Tiến tổ chức họp ban đại diên cha mẹ học sinh trường lần 2, và ngày 28 tháng 1 năm 2021 nhà trường đã chỉ đạo  10  lớp  tổ chức họp toàn ...
 24/01/21  Tin tức Sự kiện  8
Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện chương trình tình nguyện mùa đông năm 2020, xuân tình nguyện 2021 của Đoàn xã Quang Tiến Chi Đoàn Mầm Non tổ chức thực hiện hoạt động hưởng ứng như sau: Ngày 19/01/2020 Chi đoàn Mn Quang Tiến phối hợp với Đoàn Xã Quang Tiến Tặng quà tết, hỗ trợ  cho học sinh có ...
 18/01/21  Tin tức Sự kiện  14
Căn cứ công văn số 457/GD&ĐT ngày 26 tháng 12 năm 2020 của phòn GD & ĐT Tân Yên về việc chỉ đạo các nhà trường tổ chức sơ kết kỳ 1 năm học 2020 - 2021, chiều ngày 15 tháng 01 năm 2021 trường mầm non Quang Tiến tổ chức sơ kết kỳ 1 năm học 2020 - 2021