Địa chỉ: Thôn: Cầu Trấn
20161120_10164082 20181016_145749 20181016_083111 Canh_toan_truong83 20180928_091459 20181016_145901 20181016_15431734 20181016_150842 20181019_173329 8e82ae5ea89dfa7553f4a4d27841066b

20161120_10164082

20181016_145749

20181016_083111

Canh_toan_truong83

20180928_091459

20181016_145901

20181016_15431734

20181016_150842

20181019_173329

8e82ae5ea89dfa7553f4a4d27841066b

Những ngày đầu tiên các con đến trường, Cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường cùng nhau xây dựng môi trường xanh sạch đẹp.
năm học 2021-2022 trường MN Quang Tiến tổ chức hội thi xây dựng và sử dụng môi trường GD LTLTT cấp trường, lớp mẫu giáo3-4 tuổi A3 đã nỗ lực trang trí tạo môi trường lớp học và xây dựng video tham dự hội thi do nhà trường tổ chức