Địa chỉ: Thôn: Cầu Trấn
20161120_10164082 20181016_145749 20181016_083111 Canh_toan_truong83 20180928_091459 20181016_145901 20181016_15431734 20181016_150842 20181019_173329 8e82ae5ea89dfa7553f4a4d27841066b

20161120_10164082

20181016_145749

20181016_083111

Canh_toan_truong83

20180928_091459

20181016_145901

20181016_15431734

20181016_150842

20181019_173329

8e82ae5ea89dfa7553f4a4d27841066b

 06/11/22  Tin tức Sự kiện  15
Thực hiện Kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục năm học 2022-2023 của trường Mầm non Quang Tiến về nội dung chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, tăng cường nâng cao chất lượng bữa ăn cho các cháu. Nhà trường đã phát động các tổ thực hiện trồng rau an toàn cho các bé theo mô hình “Vườn rau sạch cho bé”  nhằm ...
 12/11/22  Vườn rau sạch  6
Giáo viên tổ 5 - 6 tuổi chăm sóc vườn rau của tổ.
 06/10/22  Vườn rau sạch  10
Để môi trường xanh - sạch - đẹp vườn rau sạch, giáo viên đã phối kết hợp cùng với các bậc phụ huynh nhổ cỏ và chăm sóc vườn rau. 
 13/09/22  Vườn rau sạch  21
Giáo viên tổ 3-4 tuổi chăm sóc vườn rau của tổ.
 10/06/22  Vườn rau sạch  48
Cô và trò lớp 3-4 tuổi A3 thu hoạch vườn rau sạch
 10/06/22  Vườn rau sạch  36
Các bé chăm sóc vườn rau sạch