Địa chỉ: Thôn: Cầu Trấn
20161120_10164082 20181016_145749 20181016_083111 Canh_toan_truong83 20180928_091459 20181016_145901 20181016_15431734 20181016_150842 20181019_173329 8e82ae5ea89dfa7553f4a4d27841066b

20161120_10164082

20181016_145749

20181016_083111

Canh_toan_truong83

20180928_091459

20181016_145901

20181016_15431734

20181016_150842

20181019_173329

8e82ae5ea89dfa7553f4a4d27841066b

 27/11/22  Tin tức Sự kiện  8
Thực hiện Kế hoạch số 50-KH/ĐU ngày 31/10/2022 của Đảng ủy xã Quang Tiến về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và đảng viên; đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2022. Chiều ngày 23 tháng 11 năm 2022, Chi bộ trường MN Quang Tiến tổ chức Hội nghị ...
 10/10/22  Tin tức Sự kiện  57
  Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trường Mầm non Quang Tiến về việc phát triển Đảng viên. Ngày 03/10/2022, Chi bộ trường Trường Mầm non Quang Tiến đã long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới đối với 1 quần chúng ưu tú: Nguyễn Mai Thu. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây ...