Địa chỉ: Thôn: Cầu Trấn
 • Nguyễn Thị Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0973658207
 • Phạm Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư đoàn thanh niên
  • Điện thoại:
   0974080258
  • Email:
   phamthuthao25091987@gmail.com
 • Thạch Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 4-5 tuổi
  • Điện thoại:
   0984401884
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0976957234
  • Email:
   nguyenthihienmn2016@gmail.com
 • Nguyễn Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ hành chính- văn phòng
  • Điện thoại:
   01668480235
 • Nguyễn Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 2-3 tuổi
  • Điện thoại:
   0978877137
  • Email:
   thugiang150@gmail.com
 • Trần Thị Chuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0977863009
 • Hoàng Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học