Địa chỉ: Thôn: Cầu Trấn
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Quang Tiến

Thôn: Cầu Trấn
c0quangtienty@bacgiang.edu.vn